31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

29/07/2013 0 ile admin

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nü kutladı.

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle basın açıklaması yaparak, dünyada s1.3 milyar kişinin sigara kullandığını söyledi. Her yıl 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ötürü hayatını kaybettiğini belirten Uğur, “Nüfusu 6 milyara ulaşan dünyamızda, 1.3 milyar kişi sigara kullanmaktadır. Tütün endüstrisi bu kullanım hacmi ile yıllık 200 milyar dolarlık bir gelir sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyet; dünya ekonomisine ciddi bir yük getirmektedir. Dünya Bankası sigaradan kaynaklanan hastalıkların maddi bedellerinin, bu hastalıklar nedeniyle olan iş kayıplarının, iş gücü kayıplarının ve yangınlarda meydana gelen maddi hasarlar nedeniyle her yıl 200 milyar dolar kaybedildiğini açıklamıştır. Ülkemiz ise tütün kullanımı açısından dünyada 7. pazardır. 17 milyon sigara tüketicisi bulunan ülkemiz günde 40 milyon dolar, yılda ise 15 milyon dolar sigaraya paraharcamaktadır. Her yıl 100 bin vatandaşımız tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ötürü hayatını kaybetmektedir. Sigaranın sosyal, fiziksel ve ekonomik zararlarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, başta gelişmiş ülkeler çıkarttıkları yasalarla sigara tüketimini kontrol eden programlar oluşturdular. Tütün endüstrisi bu ülkelerde kaybettikleri pazarı, gelişmekte olan ülkelere yöneltti. Bu ülkelerde oluşturduğu geniş pazar ve sigara tüketimindeki artış nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü birtakım önlemler almıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün; tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla oluşturduğu ‘Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ 170 ülkenin hızla kabul edip yürürlüğe soktuğu en kapsamlı tütün kontrol aracıdır. Türkiye sözleşmeyi imzalayan 43. ülkedir. Bu anlaşmanın imzalanması Halk Sağlığı’nın gelişmesi açısından çok önemlidir. Tütün endüstrisi uğradığı büyük maddi kayıpları telafi etmek ve pazarını büyütmek amacıyla; ‘Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni hiçe sayan ve kurallarını sürekli ihlal eden girişimlerde bulunmaktadır. Sosyal ve spor faaliyetlerinde sponsorluk çalışmaları yapmak ve mali destek sağlamak, kapalı alanlarda güçlü havalandırma sistemleri kullanarak havanın temizlendiğini iddia etmek, sigara paketlerinin üzerindeki caydırıcı resimlerin kullanımının engellenmesi için çeşitli davalar açmak, sigaranın sağlığa olan zararını kanıtlayan bilimsel çalışmaları maniple etmek, basın yoluyla yalanlamak bu girişimlerin başında gelmektedir. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs 2012 Dünya Sigarasız Günü’nde vurgulanmak istenen tema, ‘Tütün Endüstrisinin Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ne Müdahalesi’ olarak belirlenmiştir. Ülkemizde sigaraya karşı mücadelede, özellikle kamusal alanda sigara kullanımının önlenmesine yönelik ‘Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa’ önemli bir aşamadır. Sağlık Bakanlığının; 19 Mayıs 2008 tarihinde tüm kamu kurumlarında, 19 Temmuz 2009 tarihinde ise özel işletmeleri de kapsayan 4207 Sayılı bu Kanunu yasalaştırmıştır. Sigarasız bir dünya için kararlı ve etkin mücadele gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu mücadele kapsamında; 3 temel hedef öne çıkmaktadır. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, bireylerin sigara içmeye başlamasının önlenmesi; sigara içenlerin bu davranışlarını bırakmasının desteklenmesi, sigara dumanından pasif etkilenimin önlenmesidir. Tütün endüstrisi; reklam ve sponsorluk çalışmalarında sadece yetişkinleri hedef aldığını iddia etse de, araştırmalar tütün ürünü kullanmayan gençleri hedef aldıklarını göstermektedir. Çünkü Tütün endüstrisi; Tütün Kontrol Politikalarını etkilemek ve şekillendirmede tarihsel süreçte kullandığı çeşitli taktikleri halen kullanmaya devam ettirmek istemektedir. Dünya Sağlık Örgütü; Tütün kontrolü çabalarında olumsuz etkilere neden olabilecek her türlü faaliyetten ülkelerin haberdar olmaları gerektiğini bildirmiştir.

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’nde sigarayı bırakarak, hayatı yakalayalım” dedi.