Dünyada Tütün Üretimi ve Tüketimi

22/07/2013 0 ile admin

adıyaman

1.Dünya Tütün Üretimi

Dünya Sağlık Örgütü 2007 verilerine göre (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, 2010), dünyada 120 ülkede tütün yetiştirilmektedir. En fazla üreten ülkeler; Çin,
Hindistan, Brezilya, ABD, Türkiye, Zimbabwe, Endonezya ve Malezya’dır. Bu ülkeler toplam dünya
tütün üretiminin % 80’inden fazlasına sahiptir. Çin, dünya toplam yaprak tütünün yaklaşık %40’ını
üretmektedir. Dünyada yaklaşık 12 milyon civarında çiftçi tütüncülükle geçinmektedir. Bu rakamın,
üçte ikisini Çinli çiftçiler oluşturmaktadır. Tütünün, ekiminden yetiştirme ve hasat sürecine kadar,
makineli tarım uygulamasının pek fazla yapılamadığı ve dolayısıyla yoğun emek gerektirdiği için, yılın
12 ayına yayılan bir istihdam gerektirmektedir. Tütün yaprakları elle hasat edilmekte ve yalnızca
arazi hazırlığı aşamasında makine ekipmanlarından yararlanılmaktadır. Bu nedenlerle tütün, çoğu
yerde küçük aile işletmelerine özgü bir tarımsal ürün olma karakteri göstermektedir.
2000-2010 yılları arasında tütün üretim tekniklerinin gelişmesi ve yüksek verimli tütün
çeşitlerinin yaygınlaşması sebebiyle tütün üretiminin dünya genelinde yaklaşık %30 arttığı
görülmektedir.
Tablo 1: Dünya Tütün Üretimi (Bin Ton)
ÜRETİM 2000 2010
DÜNYA 6.137,7 7.160,0
ÇİN 2.298,8 2.972,5
HİNDİSTAN 595,4 685,4
BREZİLYA 520,7 584,7
ABD 408,2 526,8
AB(15) 314,5 300,9
ZİMBABWE 204,9 232,8
TÜRKİYE 193,9 268,8
ENDONEZYA 166,6 119,6
RUSYA 116,8 70,0
MALEZYA 108,0 137,9
DİĞER ÜLKELER 1209,9 1260,6
Kaynak: FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)

DÜNYA TÜTÜN TÜKETİMİ

Tütün tüketiminin en yaygın tipi sigara içilmesidir ve dünya tütün tüketiminin % 85’ini
kapsamaktadır. Yaklaşık 320 milyon sigara tiryakisi ile Çin, dünyanın en büyük sigara tüketicisidir
Dünya ölçeğinde sigara satışı, sektöre yaklaşık 200 milyar dolarlık (360 milyar Türk Lirası) bir
kazanç sağlamaktadır. Dünyanın en büyük sigara şirketleri ve bunların pazar payları şöyledir:

adıyaman tütünü

 

Dünyanın başta gelen yaprak tütün tüketicileri; Çin, A.B.D, Hindistan, Japonya, Almanya ve
Rusya’dır. Çin, yerel sigara markalarının kalitesini iyileştirmek üzere daha fazla yabancı tütün satın
almaktadır. Aşağıdaki tabloda Dünya yaprak tütün tüketimine ilişkin rakamlar verilmektedir.

dünya tütün tüketimi