FİRAT DÜZEYİ EN YÜKSEK BÖLGE OLDU

10/07/2013 0 ile admin

Türkiye’de 2012 yılında fiyat düzeyi en yüksek bölge 113.1 endeks değeri ile İstanbul (TR10), en düşük bölgesi ise 94.4 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak illerinden oluşan TRC3 bölgesi oldu Firat düzeyi en yüksek bölge oldu Gıda ve alkolsüz İçecekler ana grubunda en yüksek Fiyat Düzeyi Endeksi 108 ile İstanbul’da gerçekleşti. Aynı ana grup için Fiyat Düzeyi Endeksi en düşük olan bölge 94.7 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC1 oldu.MobiIya, ev aletleri ve ev bakmı hizmetleri ana grubunda en yüksek Fiyat Düzeyi Endeksi 109.4 ile Ankara’da, aynı ana grup için Fiyat Düzeyi Endeksi en düşük olan bölge 9.1 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te oklu. lTürkiye’de 2012 yılında fiyat düzeyi en yüksek bölge 113.1 endeks değeri ile İstanbul (TR10), en düşük bölgesi ise 94.4 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak illerinden oluşan TRC3 bölgesi oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek Fiyat Düzeyi Endeksi 108 ile İstanbul’da gerçekleşti. Aynı ana grup için Fiyat Düzeyi Endeksi en düşük olan bölge 94.7 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC1 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en ucuz illerden biri Gaziantep oldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Türk lirasının satın alma gücündeki farklılıkları belirlendi Dağılım genişliği en az olan ana gruplardan birisi alkollü içecekler ve tütün ana grubu oldu. Bu ana grupta en yüksek Fiyat Düzeyi Endeksi 100.2 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 ve Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan TRC3 bölgeleri olarak belirlendi. En düşük Fiyat Düzeyi Endeksi ise 99.8 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilini kapsayan TR21 ve Balıkesir, Çanakkale illerinden oluşan TR22 bölgeleri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 Bölgesel Saünalma Gücü Paritesi verilerini açıkladı. Araştırma hakkında verilen bilgilere göre Bölgesel Saünalma Gücü Paritesi (BSGP) 2012 çalışması; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Türk lirasının satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesine yönelik gerçekleştirildi. Bu konuda yapılan ikinci çalışma niteliğinde. İlk çalışma 2008 yılında yapıldı ve dört yıllık aranın ardından 2012 yılında aynı çalışma tekrarlandı. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak bir mal ve hizmet sepetinden hareketle bölgesel düzeyde saünalma gücü paritesi değerleri temelinde fiyat düzeyleri elde edildi. Endeksler, bölgesel fiyat düzeylerini gösterdi Fiyat Düzeyi Endeksi (FDE), farklı yerleşim yerlerinin fiyat düzeylerinin karşılaşünlmasına olanak sağlayan bir yöntem. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS), Düzey 2’ye göre hesaplanmış olan endeksler Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde TL’nin saün alma gücündeki farklılıklan yansıtıyor. Bir bölgenin Fiyat Düzeyi Endeksi, 100’den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edildi. Endeksler, Türkiye ortalaması 100 olacak şekilde hesaplanan bölgesel fiyat düzeylerini gösterdi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde 100 TL karşılığı saün alınan belirli bir mal ve hizmet sepetinin çeşitli bölgelerdeki TL cinsinden saüş tutarlannın göstergesi. Türkiye’nin 2012 yılı sonuçlanna göre Fiyat Düzeyi Endeksi en yüksek bölgesi 113.1 ile İstanbul (TR10 Bölgesi), en düşük bölgesi ise 94.4 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak illerinden oluşan TRC3 bölgesi oldu. 3^ Başkan Güze/bey Gaziantep el yapımı i ederken, Karim Hela halısı h( Kardeş şehirl Ar lana şehri 1