Kaçak Tütün Cezası nedir ?

05/06/2013 0 ile admin

Kaçak Tütün Cezası nedir ?

kaçak tütün cezasıMecliste görüşülen torba yasasına eklenen bir madde ile 50 kilogramdan fazla taşınan kıyılmış tütüne verilen fahiş cezalar 20 kat düşürüldü.Tütün Cezası Hafifledi

Mecliste görüşülen torba yasasına eklenen bir madde ile 50 kilogramdan fazla taşınan kıyılmış tütüne verilen fahiş cezalar 20 kat düşürüldü.

AK Parti Milletvekilleri Fehmi Hüsrev Kutlu, Ahmet Aydın, Mehmet Erdoğan ve Şevket Gürsoy’un imzasıyla verilen önergeye göre 50 nkilograma kadar olan kıyılmış tütün için kesilen 5 bin liralık ceza 250 liraya düşürüldü.

Önergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Av. Ahmet Aydın, “        Bitlis, Muş ve özellikle de Adıyaman Merkez ve Çelikhan’da ağırlıklı olarak üretilen kıyılmış sarmalık tütüne ilişkin olarak milletvekili arkadaşlarımızla hep birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Yasa’nın 179. maddesinde bir önerge vermiş bulunmaktayız. Önerge ile sorunların hafifletilmesi için, ceza adaleti açısından da daha uygun olan bir sistem kabul edilerek satışı yapılan kıyılmış tütünün miktarına göre idari para cezalarında 1/20’ye varan indirimler öngören bir kademelendirme yapıldı.” dedi.

Aydın, “Bilindiği üzere, daha önceden 1 gramı dahi tamamen yasak ve kaçak kapsamında olan sözleşme dışı kıyılmış tütünün 50 kg’a kadar ticari amaç olmaksızın kendisinin ve ailesinin ihtiyacı için üretilmesine imkân tanıyan düzenlemeyi yapmıştık. Bu kez de; cezai hükümleri kademelendirmek suretiyle, zor şartlar altında çok küçük alanlarda alın teri ile tütün ekimi yapan küçük üreticilerimizin sorunlarını bir nebze olsa da hafifletmek istedik. Önceki düzenlemeye göre; satışı sureti ile yakalanarak işlem yapılan tütünün 1 gramı ile 1 tonu ya da daha fazlası olsa dahi kesilen para cezası 5.000 TL idi. Bu haksız, adaletsiz, suç ve ceza orantılılığına aykırı durumu ortadan kaldırmak maksadı ile satılan ürünün miktarına göre cezalarda ciddi bir düşüş sağlandı.” dedi.

Önergeye göre ticari amaçlı kıyılmış sarmalık tütün üretenlerle, satan ve satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları ve satışa arz ettikleri tütünün;50 kg’a kadar (50 kg. dahil) olması halinde 250 TL (1/20 oranında ceza düşüyor),50 kg’dan 100 kg’a kadar (100 kg dahil) olması halinde 500 TL (1/10 oranında ceza düşüyor)100 kg’dan 250 kg’a kadar (250 kg dahil) 1.500 TL,250 kg’dan 500 kg’a kadar (500 kg dahil) 3.000 TL,500 kg’dan fazla olması halinde 5.000 Tl idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. 

Milletvekili Ahmet Aydın, “Kıyılmış sarmalık tütün üreticilerimizin Torba Tasarı ile ilgili kısımda talep ettikleri cezanın kademelendirilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılmasının yanı sıra, asıl üreticilerimizin tamamen rahatlaması için sigaraya oranla kıyılmış tütüne ilişkin vergi oranının çok daha düşük seviyelere çekilerek, kayıt içine alınması ve ticari ilişkilerini serbestçe yapabilmeleri için de ciddi uğraşlar vermeye devam etmekteyiz.Tek başına içim özelliği ile ülkemizde ve dünyada bir marka değer olan, Çelikhan Tütünü olarak da bilinen Adıyamanlı tüm kıyılmış sarmalık tütün üreticilerimiz için bu kanunun hayırlar vesile olmasını diler, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.” dedi.