Kaçak Tütün ve Sarma Tütün

29/05/2013 0 ile admin

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı’nda (2011-2013) yer alan “Adlî süreçte, ekspertiz raporlarında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak tütün eksperlerinin eğitimi ve sertifikalandırılması ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.” şeklindeki 20 nolu eylem kapsamında; Kurumumuz (Tütün Piyasası Daire Başkanlığı ve Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı) tarafından 15-18 Nisan 2012 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri” düzenlenmiştir.

TAPDK Başkanı Sn. Mehmet KÜÇÜK yaptığı açılış konuşmasında;” Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan tütün ve tütün mamulleri ile ilgili bilirkişi raporlarının düzenlenmesi, düzenlenme süresi ve içeriği yargı sürecinde önem arz etmektedir. 4733 sayılı Kanunla tütün ve tütün mamulleri bilirkişiliği konusunda yetkilendirilen Tütün Eksperlerinin, bu konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileriyle bilgi paylaşımı içerinde olması da önemli bir husus olarak ortaya çıkmıştır. Bu gün burada bulunarak bu koordinasyonu sağlamada önemli bir adım atmış oluyoruz.” dedi.

Ayrıca bu seminere sunum yapmak suretiyle katılım sağlayacak olan çok değerli yargı mensupları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, Tütün Eksperleri Derneği Yöneticilerinin de 3 gün boyunca bizlere önemli katkılar yapacağına inancının tam olduğunu ifade eden Sn. KÜÇÜK  seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

 

 

Gerçekleşen seminerde;

Tütün Eksperlerinin Bilirkişiliği ile ilgili Kurumsal Düzenlemeler

-Bilirkişiliğin Hukuki Statüsü, Bilirkişi Raporlarında Genelde Karşılaşılan Eksiklikler, Bilirkişi Raporlarında  Asgari Yer Verilmesi Gereken Hususlar.

-Bilirkişi Raporlarının Alınması, Düzenlenmesi ve İçeriği Konularında Karşılaşılan Sorunlar ile Çözüm Önerileri.

-Yargıtay Uygulamaları ve Bilirkişi Raporu Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar.

-Tütün Mamullerine Yönelik 4733 Sayılı Kanundaki Adli ve İdari Yaptırımlar, Bilirkişi Raporunda Olması Gereken Asgari Hususlar.

-Kaçakçılık Konusunda Genel Bilgilendirme, Bilirkişi Raporlarında Asgari Yer Verilmesi Gereken Hususlar.

-Tütün Üretiminde Yasadışılık.

-Tütün Mamulleri, Sarmalık Kıyılmış Tütün, Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı Hakkında Genel Bir Bilgilendirme, Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar.

-Tütün Mamulleri İthalatı ve İhracatı.

  • Tütün Mamulleri Birim Paketleri Özellikleri, İhracata Yönelik Düzenlemeler ve İkincil Mevzuat.

 Tütün Mamulleri, Sarmalık Kıyılmış Tütün, Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdının Ekspertizi, Maraş Otu.

-Tütün Mamullerinde Kullanılan Bandroller

-CIF Değeri Tespiti, Kaçakçılıkla İlgili Yapılan İş ve İşlemler İle Yakalama Yöntemleri, Tasfiye Problemleri ve Bilirkişi Raporlarında Asgari Yer Verilmesi Gereken Hususlar.

-Kaçak Zannıyla Yakalanan Tütün Mamullerinin Muhafaza ve İmhası.

-Tütün Mamullerinin Toptan ve Perakende Satışı, Kurumdan Alınan İzin ve Belgeler ve Veriliş Şekilleri, Kurum İnternet Sayfasından Toptan ve Perakende Satıcıları Sorgulama Sistemi.

-Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı Kapsamında Kurumun Rolü ve Görevi.

-Yazılı İletişim Raporlama Teknikleri.

-Tütün Eksperleri Derneği’nin Tanıtımı, Bilirkişi Temininde Tütün Eksperleri Derneği’nin Yapabileceği Katkılar ve Derneğin Rolü, konusunda katılımcılara bilgi verilmiştir.

 

 

Seminere; Yargıtay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu ve Tütün Eksperleri Derneği’nin yanı sıra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan; Tütün Piyasası Daire Başkanlığı, Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri olmak üzere sekiz Kamu Kurumu katılmış olup; seminer başarıyla tamamlanarak katılımcılara Eğitim Sertifikaları verildi.