Tütün ve Alkollü İçkilere Yönelik Satış Belgesi Bedel…

18/03/2014 0 ile admin
Adıyaman Tütünü Zararlımı _?

Adıyaman Tütünü

Yeni Büyükşehir Belediyeleri ile İlçelerin, Tütün ve Alkollü İçkilere Yönelik Satış Belgesi Bedel…

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarını değiştiren, yeni büyükşehir belediyeleri kuran Kanun’un 30 Mart 2014 tarihi ile yürürlüğe girmesi nedeniyle 13 yeni büyükşehir belediyesi ile 26 yeni ilçede tütün ve alkollü içkilere yönelik satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedel değişiklikleri, 1 Nisan 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarını değiştiren, yeni büyükşehir belediyeleri kuran Kanun’un 30 Mart 2014 tarihi ile yürürlüğe girmesi nedeniyle 13 yeni büyükşehir belediyesi ile 26 yeni ilçede tütün ve alkollü içkilere yönelik satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedel değişiklikleri, 1 Nisan 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Kurul,büyükşehir belediyelerinin sınırlarını değiştiren, yeni büyükşehir belediyeleri kuran ve ilk mahalli idareler genel seçimi günü 30 Mart 2014’ü yürürlük tarihi olarak belirleyen 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun etkisi ile oluşacak Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2014 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedel değişiklikleri 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.