Yabancıya tütün kıyağı

02/01/2014 0 ile admin

Çelikhan TütünüHükümet dün yine otomobilden sigaraya çok sayıda ürüne yüzde 17’ye kadar ÖTV zammı yaptı. Hükümet bunun yanı sıra tütünden alınan fonu ton başına 1500 dolardan 1200 dolara düşürerek ABD’li ve Avrupalı çiftçilerin ekmeğine yağ sürdü

Read More

RECEP BAHAR / HABER -ANALİZ

Türk halkı yeni yıla beklenmedik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla uyandı. AKP Hükümeti, ÖTV artışına giderek çaktırmadan otomobil fiyatının yüzde 4, sigara fiyatının ise yüzde 17’ye kadar artmasına sebep olan düzenlemeyi hayata geçirdi. Ancak Hükümet, Resmi Gazete’de dün yayınlanan bu düzenlemelerin altında enteresan bir karara daha imza attı. Buna göre AKP İktidarı, işlenmemiş tütün ithalatından alınan tütün fonu tutarını, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na verilen Eylem Planı doğrultusunda 1.500 dolar/tondan 1.200 dolar/tona indirilmesine karar verdi. Bu karar ABD’li ve Avrupalı tütün üreticilerine özellikle yarayacak… Bu karar çerçevesinde Avrupa Birliği üyelik sürecinin aynı zamanda “Türk tarımını bitirme projesi” olduğu bir kez daha açığa çıktı. Türk çiftçisi Hükümetin 2014 yılının ilk uygulamasıyla da Avrupa Birliği üyelik sürecinin bedelini ödemeye devam ediyor.

Tütün üretimi azalıyor, ithalatı azıyor!

Türkiye’de 2001 yılında IMF’nin dayatmasıyla hayata geçirilen ‘tahdit kanunları’ çerçevesinde tütün üretimi ağır darbe aldı. Buna karşılık ‘tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler’ ithalatı ise aldı başını gitti, gitmeye devam ediyor. Türkiye’de 1925 yılında yaklaşık 60 bin ton tütün üretiliyordu. Üretim miktarı doğru dürüst traktörün olmadığı 1940 yılında 71 bin ton yükseldi. Tarımda makineleşmenin başlamasıyla birlikte üretim 1955’te 120 bin, 1970’te 149 bin, 1975’te 323 bin, 1980’de 228 bin, 1990’da 296 bin, 2000’de ise 208 bin ton olarak gerçekleşti. Tahdit kanunlarının uygulamaya konulduğu 2001 yılından itibaren Türkiye’de tütün üretimi gerilemeye başladı ve üretim 2006’da 98 bin tona düştü. Geçen sene ise 75 bin tona geriledi. Buna mukabil ‘tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler’ ithalatının bu yıl 520 milyon doları aşması bekleniyor. Türkiye, üretip milyonlarca dolar elde edebileceği tütüne her yıl 500 milyon dolardan fazla bedel ödeyerek cari açığını daha da artırıyor. Türkiye’deki tütün üreticileri sefalet dolu bir hayat sürerken, ABD’li ve Avrupalı üreticiler AKP Hükümeti’nin kararının keyfini sürüyor.